Minpunten van dik zijn

prikkelbare darm

Morbidly obese bellyTe dikke of te zware mensen hebben op veel vlakken een verschillend leven als je dit afzet tegen mensen die slank zijn. Mensen met obesitas hebben vooral te maken met veel nadelen. Dikkere kinderen worden veel gepest, maar ook sommige volwassenen met overgewicht worden met regelmaat genegeerd of gepest.

Uit onderzoek blijkt voorts dat mensen met overgewicht ook meer moeite hebben bij het vinden van een baan. Tenminste, als dit gaat om een representatieve baan. Dan ben je eigenlijk als je te maken hebt met overgewicht niet echt kansrijk. Veel mensen die overgewicht of obesitas hebben zijn hier van bewust en kiezen liever voor een baan achter de schermen, terwijl ze misschien liever de voorkeur geven aan een baan op de voorgrond. Ze worden dus beperkt in wat ze eigenlijk zouden willen.

Dikke mensen worden niet aangenomen omdat ze louter dik zijn. Het komt ook omdat men bepaalde vooroordelen over dikke mensen hebben. Zo wordt gedacht dat dikke mensen luier zijn dan slanke mensen. Overigens hebben vrouwen die te maken hebben met overgewicht de grootste nadelen. Het salaris van een vrouw met overgewicht is beduidend lager dan een vrouw zonder overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat dit percentage liefst 6,2 bedraagt. Bij mannen is er ook een verschil, maar hierbij gaat het om 2,3 procent.

Vaak zijn kinderen van dikke mensen zelf ook dik. Kinderen nemen het gedrag van hun ouders over. Bovendien worden deze kinderen meestal dik geboren. Hierdoor hebben ze al direct te maken met een achterstand ten opzichte van kinderen die met een normaal gewicht worden geboren. Men raadt vrouwen met (ernstig) overgewicht dan ook aan om eerst af te vallen alvorens ze zwanger willen worden.

Natuurlijk krijgt iemand met overgewicht ook te maken met reacties uit de omgeving. Hetzij de naaste omgeving, maar meestal zijn het onbekende mensen. Deze reacties zijn overwegend negatief en mensen kunnen hierdoor depressief raken. Vaak belanden mensen in een vicieuze cirkel. Door negatieve gevoelens en gedachten gaan ze nog meer eten, waardoor het alleen maar erger wordt.

Praktische gevolgen van overgewicht
Overgewicht heeft ook veel praktische gevolgen. Er zijn talloze voorbeelden te verzinnen. Kleren die niet meer passen, men kan niet overal meer kleren kopen, men heeft meerdere zitplaatsen nodig in een bus, trein of vliegtuig, dagelijkse bezigheden zijn moeilijker uit te voeren etc.