Overgewicht en obesitas

Obesity Health Risk

Ongeveer 15 procent van de Nederlandse jongeren van 2 tot en met 25 jaar kampt met overgewicht, bij 3 procent kampt men met ernstige overgewicht. Toch denkt men dat dit niet zo erg is en men in een goede gezondheid verkeerd. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centraal Bureau van de statistiek (CBS).

Jongeren in huishoudens met een miniem inkomen hebben steeds vaker een overgewicht of doelen ernaar, zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht. Tegenover 11 procent van de 2 tot en met 25 jarigen in de hoogste inkomensgroep.

Ernstig overgewicht komt dan onder jongeren in de laagste inkomensklasse 3 keer zo vaak meer voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklassen.

(Ernstig) overgewicht onder jongeren (2 tot 25 jaar) naar inkomensgroep, 2010/2012.

overgewicht

Bij de jongeren beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed en jongeren in huishoudens met een lagere inkomen geven toch iets minder dikwijls aan een goede standaard gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoger inkomen.

Jongeren (0 tot 25 jaar) met een als (zeer) goed ervaren gezondheid naar inkomensgroep, 2010/2012.

overgewicht

Twee op de drie jongeren hebben blijkbaar ten minste één maal de dokter bezocht in het voorgaande jaar. Onder jongeren in de laagste inkomensgroep ligt dit percentage iets hoger (69 procent) dan in de hoogste inkomensgroep (64 procent). Daarentegen is iets minder dan 80 procent van de jongerne in de laagste inkomensgroep de laatste 12 maanden bij de tandarts geweest, tegenover deze doelgroep is het ruim 86 procent bij de hoogste inkomensgroep. Ook bij de fysiotherapeut wordt door de jongeren uit de hoogste inkomensgroep wat vaker bezocht.

Bezoeken aan zorgverleners in de afgelopen 12 maandeen door jongeren (0 tot 25 jaar) naar inkomensgroep, 2010/2012.

analyse3